Verwarmen met hout. (H)eerlijk!?

Gepubliceerd op 16 oktober 2023 om 16:50

Lees steeds mijn klimaatnota's, het kader waarin je mijn posts moet begrijpen

Wat is er heerlijker dan aan een vuur te zitten?
Het rustgevend geknisper, de vertrouwde geur en de heerlijke stralingswarmte.
Wij mensen "de meesters van het vuur" doen het al heel lang. Volgens sommigen zit het in ons dna "gebakken".

Het lijkt super natuurlijk om te doen. En als het "natuurlijk" is, dan moet het wel goed zijn. Toch?

Zelfs George Monbiot, verknochte strijder voor milieu en klimaat moest toegeven dat hijzelf deze denkfout maakte.

Houtverbranding is een enorm slecht idee om het huis warm te houden. Ja, zelfs die kleine 20% van de bevolking die af en te hout gebruikt voor de gezelligheid

veroorzaken miljoenen schadekosten voor onze maatschappij. Dit voornamelijk in gezondheidskosten. Bijvoorbeeld die van mijn dochter en de vele anderen die lijden aan longziekten of hardziekten.

Daarnaast is het schadelijk voor ons milieu. Het land, de planten en de dieren. We mogen van geluk spreken dat we kunnen overstappen zijn op fossiele brandstoffen voor onze verwarming. Gek dat ik dat schrijf!

We mogen van geluk spreken dat nog geen 2% van de bevolking nog hout als hoofdverwarming gebruikt.

Houtverbranding is niet koolstofneutraal, zoals vaak beweerd wordt. Dat zie je hieronder en kan je uitgebreid lezen in de bronnen.

Dus is de vraag: hoe gaan we om met deze kennis? Uitvluchten zoeken tegen beter weten in of toch stilaan afscheid nemen omdat we ook die impact op ons naasten en leefmilieu willen stoppen?

Lastig niet?

  • Open haarden (hier niet weergegeven in de grafiek) zijn het meest schadelijk, ongeveer 250 keer schadelijker dan een moderne condenserende gasinstallatie (1689 €/GJ warmte vs. 6,79 €/GJ warmte).
  • Ook recentere houttoestellen zijn 5 tot 12 keer schadelijker (33,71 – 80,37 €/GJ warmte) dan een moderne condenserende gasinstallatie (6,79 €/GJ warmte).
  • Oudere houtgestookte kachels (van voor 2000) hebben een schadekost hoger dan 500 €/GJ warmte, bij oudere cassettes is dit meer dan 350 €/GJ warmte.
  • Lokale pellets zijn in de meeste gevallen minder schadelijk dan briketten, houtafval, houtkrullen, snoeihout en stukhout.
  • Van alle houtgestookte verwarmingstechnieken zijn ketels op houtafval het minst schadelijk (33,71 €/GJ warmte).
  • Warmtenetten (0,26 €/GJ warmte), bodem- (1,04 €/GJ warmte) en luchtwarmtepompen (1,31 €/GJ warmte) hebben de laagste schadekosten.