Watt?! Klimaatopwarming?

Hieronder de essentie.

Klimaatopwarming wordt veroorzaakt door de mens

Door menselijke activiteiten worden extra broeikasgassen toegevoegd aan de atmosfeer.

Deze zorgen dat meer (zonne)energie blijft hangen in de atmosfeer.

Meer energie, zorgt voor een warmere atmosfeer en warmere oceanen.

90% van de toegevoegde energie wordt geabsorbeerd door de oceanen.

Een warmere atmosfeer bevat meer (wind)energie en kan meer water absorberen.

De toenemende warmte zorgt dat "het klimaat" verandert.
De opwarming zet allerhande fysieke processen in gang die elkaar beïnvloeden.

De effecten van het opwarmende klimaat zijn zeer ongunstig en dwingen mens en dier tot aanpassing (adaptatie).
Adaptatie kent grenzen in tijd, in ruimte en financieel.

3/4de van de uitstoot komt vrij door onze energiebehoeften.
De verbranding van fossiele brandstoffen voor onze energiebehoefte is DE grootste oorzaak.

1/5de van de uitstoot komt vrij door voedselproductie
Vlees- en zuivelproductie is DE grootste oorzaak binnen de voedselproductie.

De opwarming van ons klimaat is onomkeerbaar (in menselijke tijdsspanne). De verdere opwarming is wel een halt toe te roepen.
Verdere opwarming is zeer ongewenst. De oorzaken moeten zo snel mogelijk worden aangepakt (mitigatie)

De mens beschikt over de middelen en de technologie om de uitstoot van broeikasgassen sterk te doen dalen.
Deze transitie is ingezet maar moet veel sneller willen we veel erger voorkomen.

Niet alle uitstoot is te voorkomen. Die uitstoot moeten we actief uit de atmosfeer halen.
Finaal moet de balans negatief zijn.

De natuur terug veel meer ruimte geven kan veel koolstof uit de atmosfeer halen. Toch, om de temperatuurstijging te doen stoppen zal er nog moeten gezocht worden naar technologie die dit ook snel kan en dit op de vereiste schaal.

Eigenlijk is er geen moment te verliezen willen we onze aarde leefbaar houden. Iedereen zou dit als prioriteit moeten hebben, en binnen ieders eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden, de uitstoot maximaal reduceren.

Stop het gebruik van fossiele brandstoffen en het eten van vlees.

GOEDE BRONNEN OVER KLIMAAT

BOEKEN


De afgelopen jaren heb ik deze boeken gelezen om dit complexe probleem beter te begrijpen.

YOUTUBE KANALEN


WEBSITES


FILMS


Een kort filmpje over tot wat de mens in staat is wanneer de wil er is om iets aan te pakken.

PODCASTS


Al deze podcasts heb ik gretig beluisterd. Ze hebben me meer inzicht verschaft over de crisis en ook over hoe mensen er over praten, welke emoties ze ervaren en hoe zelfs de meest gemotiveerde mensen kampen met hun klimaatspreidstand.

ORGANISATIES


TE VOLGEN MENSEN