KLIMAATNOTAS het kader waarin je mijn blogposts moet begrijpen

Gepubliceerd op 13 maart 2022 om 14:04

Nota1

Technologie alleen gaat onze problemen niet oplossen.
De race naar meer, meer en meer is een sociaal gegeven dat erg moeilijk te doorbreken is.
Maar toch is mijn standpunt dat we allemaal ons uiterste best moeten doen om te minderen.
Kleiner wonen, minder verplaatsen, zaken gebruiken, kopen of nuttigen die minder impact hebben op onze leefomgeving, minder doen.
Eerder meer samenwerken, meer samenzijn, meer delen, meer lenen, meer vertrouwen.

Nota2

Technologie zoals elektrische wagens, betere batterijen, zonnepanelen, windenergie, de uitbreiding van ons elektriciteitsnet, warmtepompen, inductievuren, enz. zijn nodig, gewoon omdat ze veel properder zijn in bijna alle opzichten in vergelijking met hun voorgangers.
In welke mate dat we ze nodig hebben hangt zeer sterk af van onze maatschappelijke keuzes die we maken, (wat is genoeg? Wat is het goede leven? Welk doel dient economie?) en van onze individuele keuzes (Woon ik groot? Woon ik ver van mijn werk? Reis ik ver? Wat eet ik?)
Alles wat we produceren en verbruiken heeft een impact op onze leefomgeving. Hoe minder we verbruiken, hoe kleiner die impact zal zijn.

Betere alternatieven zijn dus niet zonder impact. Maar wel met een (veel) minder grote.

Nota 3

Een zekere realiteit is dat we allemaal in een huis wonen. Dat huis wordt verwarmd en in sommige streken gekoeld. We koken allemaal ons eten. We wassen ons allemaal met warm water.
We gebruiken allemaal elektriciteit.
We verplaatsen ons allemaal met vervoermiddelen.
We eten allemaal.
We kleden ons allemaal.
Bij het meeste kan je eventueel “bijna” toevoegen. Want inderdaad, veel mensen leven nog steeds met te weinig middelen. Of sommige mensen leven erg bewust of zijn gewoonweg net iets anders in hun noden.
Bovenstaande zaken kunnen we ons niet volledig ontzeggen. We hebben deze allemaal in minder of meerdere mate nodig.
Al deze zaken zijn samen verantwoordelijk voor het overgrote deel van de vervuiling en de broeikasgasuitstoot.
Daarom is het nodig de properste en duurzaamste alternatieven te omarmen.

Nota 4

ACT NOW
Greta Thunberg, samen met de jeugd over de hele aarde schudde de wereld wakker in 2018. Ze vragen om nu te handelen en niet enkel beloften te maken en de actie uit te stellen naar “later”.
Velen hebben mee gedemonstreerd. Velen zeiden dat ze ‘verdomme’ gelijk hebben.
Maar heel weinig mensen voegen de daad bij het woord en handelen werkelijk naar de klimaat/biodiversiteitscrisis die zich nu ontplooit.
Velen wijzen boos naar bedrijven zoals Shell (en terecht) en stappen dan vrolijk op een vliegtuig ter ontspanning.

Wat zou er gemakkelijker zijn? Een mastodont van een bedrijf totaal van koers doen veranderen of dan toch niet meer op dat vliegtuig stappen?
Elke mens heeft zijn verantwoordelijkheid, zo groot of zo klein, in het licht van deze crisis.
Bedrijven bestaan uit mensen.
Overheden bestaan uit mensen.
Mensen zijn tot enorme dingen toe in staat.
De keuze is aan ons samen.

Nota 5

De klimaatcrisis wordt vaak heel technisch en rationeel benaderd. Dat moet ook. We moeten begrijpen waar we voor staan en welke stappen de effectiefste zijn om tot ons doel te komen.
Toch, is de crisis al zover gekomen dat de emotionele/psychologische impact niet meer te negeren valt. Deze emoties erkennen bij jezelf en deze ruimte geven is ontzettend belangrijk om verder te kunnen. Ook het erkennen van deze emoties bij anderen, o.a. als onderliggende drijfveer om bepaald gedrag al dan niet te stellen, is belangrijk.
Dit is niet een zaak van ieder voor zich. Maar een zaak van samenwerking en verbinding.

Nota 6

Armoede en een gebrek aan middelen.
Mensen in armoede zijn net zoals alle andere mensen ook bezorgd over milieu, klimaat en gezondheid. Zij hebben ook recht deel te nemen aan de transitie.
Doordat ze ongewild minder of niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, stoten ze meestal veel minder uit en hebben ze dus een veel minder grote verantwoordelijkheid i.h.k.v. het klimaat.
De transitie gaat gepaard met een verhoging van leefcomfort en een verbetering van een gezonde leefomgeving. Iedereen heeft hier evenveel recht op.
We moeten de tools gebruiken om alle mensen op de kar te krijgen en collectief gezonder te worden door de transitie naar een maatschappij die niet langer gebruik maakt van fossiele brandstoffen en het misbruik van mensen en dieren.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.