Bashen op de elektrische wagen

Gepubliceerd op 13 maart 2022 om 15:05

Er zijn erg veel misvattingen over de elektrische wagen. Maar ook veel terechte bezorgdheden.  Ik wens met deze bijdrage daar wat duidelijkheid over te scheppen. Het wordt een hele boterham.  Graag wil ik de context benadrukken.  

We zitten midden in de klimaatcrisis waarin de aarde op een nooit eerder geziene snelheid opwarmt.  Met alle gevolgen van dien. 

Gezien de omvang van het probleem en de sterke link met verschillende facetten van ons leven, is  klimaat een erg onaangenaam onderwerp. 

Toch is het door goede info, reflectie en actie dat we dit probleem kunnen aanpakken. We hebben  heel veel technologie die ons kan helpen die nu werkt en in te schakelen is. Deze maakt dat het niet  nodig is “alles” te veranderen. Maar desondanks zullen er door sommige mensen, bedrijven en  overheden stappen “terug” moeten gezet worden, willen we een leefbare planeet behouden. 

Essentie 

  • De fossiele industrie zorgt actief voor jouw verwarring over elektrische wagens met resultaat  dat deze veel trager doorbreekt. 
  • De mijnindustrie is inderdaad een zorgenkind, maar dat is niet het gevolg van de grotere  vraag naar batterijen voor elektrische wagens. 
  • Recyclage van batterijen staat nog niet 100% op punt, maar er is al veel mogelijk. Het is niet de schuld van de producenten van elektrische wagens dat batterijen niet massaal  worden gerecycleerd. Dit is een bewuste overheidskeuze om dit over te laten aan de "markt". Elektrisch rijden in België zorgt voor 65% tot 80% minder CO2-uitstoot t.o.v. een vergelijkbare  wagen op diesel, benzine of CNG.  

Fossiele industrie en hun macht 

Eerst moeten we even stilstaan wie er allemaal tegen de elektrische wagen zou kunnen zijn…. Juist ja, de fossiele industrie. Grofweg 25% van hun directe inkomsten komen uit de verkoop van  benzine en diesel om onze wagens voort te stuwen. Dus het is een grote bedreiging dat alle wagens  zouden geëlektrificeerd worden.  

Daarom doen ze er alles aan om verwarring te zaaien en de transitie te vertragen. Daar hebben ze het  geld voor. De olie- en gasindustrie hebben per jaar 5000 miljard inkomsten…elk jaar. Dat is 5 biljoen  dollar, elk jaar. De meeste olie- en gasbedrijven staan in de top honderd en vaak in de top 10 best  boerende bedrijven ter wereld.  

Met dat geld kunnen ze hun stem overal hoorbaar maken en ons doen geloven wat ze willen.  Lithium en kobalt 

Mijnen is zelden een mooi zicht en zelden goed voor het milieu. Vaak gaat het gepaard met groot  sociaal onrecht. En spijtig genoeg geldt dat ook voor lithium en kobalt. Terecht zijn we daarover  verontwaardigd en moeten we systeemverandering realiseren om dit zoveel als mogelijk in te dijken. Toch moeten we ons zelf de vraag stellen waarom we opeens zo zijn beginnen steigeren over deze  ontginning sinds de opmars van elektrische auto’s. Het gebruik van lithium voor batterijen vraagt  ongeveer 35% van de productie. De rest wordt gebruikt voor het smelten van keramiek en  glasproducten, smerende vetten, productie van aluminium, polymeren, medicatie en andere zaken.  De wereldbevolking smijten elk jaar 150 miljoen gsm’s weg met batterij. Waar was toen de  verontwaardiging? 

Hetzelfde voor kobalt. Dit metaal wordt vooral gebruikt bij de maak van legeringen. Die hoofdzakelijk  toegepast worden in de fossiele industrie zoals gasturbines of jets van vliegtuigen.  Ook wordt het gebruikt als katalysator. Opnieuw, vooral in de fossiele industrie bij o.a. de aanmaak  van polymeren en het verwijderen van zwavel uit petroleum. Het is ook waar dat een groot deel wordt  gebruikt voor onze batterijen allerhande en de hernieuwbare energie technologie.  

Waarom kijken we plots enkel naar Lithium en Kobalt? Wat met de massale hoeveelheid mijnen voor  fossiele brandstoffen? Wat met alle boringen naar olie en gas en alle daarbij horende lekken?  

O ja, we worden afgeleid. Zodanig we zeker niet het grote plaatje zien.

Recyclage 

Technisch kunnen we al het overgrote deel van batterijen recycleren.  

Het probleem wereldwijd ligt in de lakse houding van de overheden t.a.v. dit probleem. Met andere  woorden, het wordt overgelaten aan de “markt”. Hierdoor blijft het een marginale sector die verre van  bereikt wat het zou moeten en kunnen. Toch, worden de bedrijven die er mee bezig zijn, steeds beter  in wat ze kunnen.  

Het is aan overheden om in te zien dat dit (initieel) moet ondersteund worden. Recycleren van  grondstoffen is in veel gevallen gemakkelijker dan het uit de grond halen en te raffineren. Er zit voor  heel wat metalen meer boven de grond (in de vorm van schroot en afval) dan dat er gemakkelijk uit de  grond valt te halen. En uiteindelijk zullen we moeten. De bronnen zijn niet oneindig.  Daarvoor zijn er grote en langdurige campagnes nodig om zowel consumenten als producenten  bewust te maken. Er moet ingezet worden op verzamelpunten en controle op de “afval”-stromen. Zo  ook op het verleggen van financiële stimuli naar deze sector, weg van de ontginningssector. Maar zolang mijnen meer gesubsidieerd worden dan de recyclage industrie, blijft het moeilijk  concurreren.  

Dus ja, de marginale recyclage cijfers zijn een terechte zorg. Maar we kunnen het en zouden er 100%  moeten op inzetten. Dit is niet de fout van elektrische wagens. 

De wagen zelf 

Hieronder zie je enerzijds hoeveel verplaatsingsenergie je effectief overhoudt als je start met evenveel hernieuwbare elektriciteit bij een batterij elektrische wagen, een waterstof elektrische wagen en een wagen met een verbrandingsmorot. Of anderzijds hoever je geraakt met 15kWh energie.

 

Een wagen gaat gemakkelijk 20 jaar mee. Dus willen we de wereld klimaatneutraal krijgen tegen 2050  in de hoop onder de gevaarlijke opwarmingsgrens te blijven, dan mogen er geen verbrandingsmotoren  meer verkocht worden vanaf 2030.  

Uit dit uitgebreide artikel van de VRT nieuws komt duidelijk naar voor dat de elektrische wagen de  beste is voor het klimaat. Maar evengoed scoort die het beste op vlak van milieu belasting (zie dit  artikel).  

Over elektrische wagens laat ik graag het woord aan Pieter Boussemaere. Dit is een FB post  naar aanleiding van dit artikel op VRT NIEUWS

Lees eerst het goede onderzoeksartikel van de VRT en vervolgens deze aanvulling.

“Het is duidelijk dat men wil scoren op het thema 'aardgas-is-slechter-voor-het-klimaat-dan-diesel-of benzine'. Wat gezien de huidige subsidiëringsregels voor aardgas zeker te verdedigen is (1).  Maar daarnaast benadrukken ze te weinig die andere belangrijke conclusie: zowel diesel, benzine als  CNG is altijd een slechte keuze voor het klimaat. Met hoeveel cijfers na de komma ze meer of minder  uitstoten, speelt eigenlijk geen rol. Ze moeten eruit, en snel. Want een wagen gaat zeker 20 jaar mee  (eerst in de westerse wereld, daarna nog ettelijke jaren in de minder gefortuneerde landen). Als we  dus 2050 willen halen, dan mag er in principe vanaf 2030 geen enkele fossiele wagen meer verkocht  worden. 

Dat elektrisch rijden er als de beste uitkomt? Geen verrassing.
Toch enkele bedenkingen: - In dit artikel vergelijkt men enkel met elektriciteit afkomstig van zon en wind. (En een groen  stroomcontract zou per definitie gelden als échte groene stroom. Euhm, is wel erg kort door de bocht).  In een apart artikel moet je dan de impact van andere elektriciteitsmixen gaan zoeken. België staat er  niet tussen (maar ligt normaal gezien net onder het Europees gemiddelde). Helderder lijkt me om met  percentages te werken. Dan blijkt dat elektrisch rijden in België zorgt voor 65% tot 80% minder CO2- uitstoot t.o.v. een vergelijkbare wagen op diesel, benzine of CNG (LCA-methode). 

- De Europese elektriciteitsmix zal de komende tien jaar sowieso drastisch vergroenen. Lijkt me een  belangrijke toevoeging die hier ontbreekt. 

- Ook de batterijen en de wagen zelf worden steeds vaker met groene energie geproduceerd. Denk  onder meer aan Tesla's Gigafactory die binnenkort op zowat 100% groene energie zal draaien. De zin  in het artikel "Hoe meer energie je nodig hebt, hoe meer CO2 daarbij in de lucht komt.", is dus onjuist.  Conclusie: Alleen de elektrische (en de waterstof)-wagen draagt de belofte in zich om in de toekomst  ook effectief klimaatneutraal rond te toeren. Kunnen we er dan versneld werk van maken aub?  ps. waterstof is ook geen goede optie voor personenwagens. Maar dat hebben we al eens uitgelegd in  een vroegere post.” 

Onze auto "oprijden" 

Als je bovenstaande analyse gelezen hebt, zie je dat het idee om zolang mogelijk je huidige auto te  gebruiken niet de juiste keuze is om het klimaat en het milieu te sparen. De meeste uitstoot doet zich  voor gedurende het gebruik en niet bij de productie en recyclage. 

Wanneer we onze oude wagen inleveren en daar eventueel een premie voor opstrijken bij de aankoop  van een nieuwe wagen, dan zal jouw oude wagen vernietigd worden en gerecycleerd. Deze zal niet  verkocht worden aan "Afrika". Dus dat is in jouw handen om daarover te beslissen. 

Verwacht wordt dat de elektrische auto volledig gaat doorbreken in 2024. Nu al zijn er zeer  competitieve modellen.  

Over laadpalen, actieradius valt er ook veel te zeggen. Ik verwijs hiervoor naar "tien klimaatacties die  werken" van Pieter Boussemaere, zowel het boek als de website

Bronnen 

  • The angry clean energy guy, https://theangrycleanenergyguy.com/podcast/episode-31/ Pieter Boussemaere,2018, boek: tien klimaatacties die werken website:  

https://10klimaatacties.be/actie-6-vervoer/ 

  • VRT, Pauwels P, Laenen W., 01/2020, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/08/bijna-geen verschil-meer-tussen-de-verschillende-type-auto-s-di/
  • VRT, Pauwels P, Laenen W., 01/2020, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/24/elektrische wagen-op-batterijen-wint-race-om-groenste-auto-cng/
  • Recyclingnetwerk, https://recyclingnetwerk.org/visie/grondstoffenschaarste/ Climate accountability institute, Heede R., 10/2017,  

https://climateaccountability.org/pdf/Heede%20PathToAccountability%2018Oct17.pdf Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt#Applications  

  • Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium#Ceramics_and_glass
  • Mierlo et Al., 2017, Comparative environmental assessment of alternative fueled vehicles  using a life cycle assessment,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517305513

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.