Renoveren, een last en een opportuniteit

Gepubliceerd op 9 januari 2024 om 09:25

Lees steeds mijn klimaatnota's, het kader waarin je mijn posts moet begrijpen

We worden verplicht rekening te houden met ons eigen gezondheid, onze leefomgeving, ons buren en onze mede-aardbewoners.

We wensen allemaal in goede gezondheid te kunnen leven. We wensen allemaal geen ongelukken mee te maken. We wensen allemaal dat de aarde een aangenaam leefbare planeet blijft.

Onder druk van mensen in de zorg, bij de brandweer, universiteiten, politie, energie- en waterdistributiebedrijven en eigenlijk alle landbewoners, worden politieke normen en regels opgelegd waaraan gebouwen moeten voldoen.

Dit voornamelijk om onze gezondheid en die van anderen te beschermen. Maar ook om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Dit komt jammer genoeg met een investeringskost. Een kost die meer en meer mensen met een gewoon loon moeilijk kunnen ophoesten. Zeker nu de huizen al in aankoop absurd duur zijn. Hoe deze (massale) investeringen kunnen worden overbrugd, is voer voor nodig maatschappelijk debat.

Renoveren kost dus veel geld. Als je het een en ander zelf kan doen spaart dat wat uit. Hierbij is het belangrijk zelf goed geïnformeerd te zijn alvoor offertes op te vragen, met een architect in zee te gaan of zelf de handen uit de mouwen te steken.

Dat gezegd zijnde, wil ik hier beschrijven hoe ik mensen aanbeveel hun huis stap voor stap te renoveren.

Wonen

De kost van renovatie hangt heel sterk samen met de grote van de woning. En specifieker met de grote van het te verwarmen volume. Hoe kleiner dat volume, hoe lager de kosten zullen zijn.

Energetisch en bouwmateriaal technisch is het economisch interessanter om een rijwoning of een appartement te renoveren, dan een alleenstaande woning of een half open bebouwing. Je hebt minder materiaal nodig en finaal minder energie.

Dus denk goed na hoe je wil wonen. Wat moet allemaal mogelijk zijn in het verwarmd volume? Moet het dienen voor alle leeftijden? Moet het kunnen dienen voor kinderen? Moet het kunnen dienen voor mensen in een rolstoel? Moet het kunnen dienen voor grote groepen/families te ontvangen?
Kunnen bepaalde van deze behoeften elders gebeuren?
Hoe renoveer je een woning zo, dat er later geen grote aanpassingen nodig zijn als de bewoners bijvoorbeeld niet langer de trap op kunnen?

Kan de woning dienen voor meerder gezinnen of een combo gezin – alleenstaande – BAM – koppel zonder kinderen - ….?

Materialen

De gebruikte materialen in de woning hebben vaak een effect op de gezondheid van de inwonende. Plaaster, verf, bakstenen, gipsplaten, behang, lijmen, gebonden houtplaten, bindmiddelen, isolatiematerialen… Allemaal lossen ze stoffen in de woning, die ingeademd worden.

We kunnen kiezen voor materialen en producten die dit minder doen of uit gezondere materialen bestaan. Zoals bio-ecologische materialen. Deze hebben jammer genoeg vaak een (veel)hoger prijskaartje.

Niet enkel de bouwmaterialen hebben een negatief effect, maar ook onze kleren, meubels en onze consumptiegoederen.

Dus daarom zijn er ventilatienormen in het leven geroepen. Een woning moet voldoende geventileerd worden. Wanneer de lucht vaak genoeg ververst wordt, verminderd het negatieve effect van deze stoffen zeer sterk. Dit zorgt dus voor een veel gezonder binnenklimaat.

Ventilatie

Ventilatie is dus van essentieel belang voor onze gezondheid. Maar als we ventileren, verliezen we energie. Daarom willen we dit niet te veel doen, of de energie terugwinnen.

Het eerste kan op mechanische manier geregeld worden. Dit noemen we B, C en D ventilatie.

Willen we de energie deels terug kunnen recupereren dan kan die enkel met D ventilatie.

Ventilatie kwam vanzelf voor in oude huizen omdat er weinig luchtdicht werd gebouwd en dat er vaak kieren en spleten waren rond ramen en deuren. Hierdoor ging er veel energie verloren. Desondanks de goede ventilatie niet gegarandeerd was.

Doordat we meer isoleren en luchtdicht bouwen, komt deze “natuurlijke” en ongecontroleerde ventilatie in gedrang. Daarom moeten we een systeem implementeren.

Er zijn 4 systemen: A, B, C (+) en D

A is dus zonder ventilator en D is de enige die warmte recupereert.

Bij C heb je nog een variant, zijnde C+. Dit systeem werkt met meer sensoren die de luchtkwaliteit meten en hieraan de debieten aanpassen. Hierdoor is kan de luchtkwaliteit goed gehouden worden met minder warmteverlies. C+ zou niet veel moeten onderdoen voor ventilatie D systeem kwa warmteverlies.

 Vergeet nooit te denken aan ventilatie bij een grondige renovatie!

Isoleren

Isoleren brengt op!

Het is DE belangrijkste reden om te renoveren. Het is de beste manier om energie te besparen en zo dus ook het milieu en het klimaat. Wanneer de energienood t.g.v. isolatie-ingrepen verlaagd, reduceert dat ook de prijs van de warmtepomp. Deze moet namelijk minder sterk zijn. Ook reduceert het de kost voor het warmte-afgifte-systeem of vloerverwarming of radiatoren.
De rest van het bestaan van de woning zal er minder (of niet) moeten worden gestookt.
Isolatie verslijt niet.

Isoleren, is iets waar goed moet worden over nagedacht. Gemaakte fouten of verkeerde beslissingen kunnen later vervelende gevolgen hebben.

Er zijn heel veel verschillende soorten isolatiematerialen. Deze hebben verschillende isolerende effect bij eenzelfde dikte van het materiaal. Dit wordt uitgedrukt in λ-waarde (lambda waarde). Sommige materialen hebben nog extra voordelen zoals warmtebufferend, geluidsisolerend, vochtbufferend en luchtzuiverend. Ook is het ene materiaal (veel) ecologischer dan het andere. Een isolatiemateriaal enkel op basis van het ecologische karakter kiezen is niet raadzaam. (meer over ecologische isolatiematerialen kan je hier lezen.)Zeker wanneer er beperkte ruimte is, kan men beter kiezen voor een minder ecologisch materiaal dat beter isoleert. Op termijn spaart dat (veel) meer energie en dus ook impact op milieu en klimaat.

Houtwol isoleert bijvoorbeeld 40-50% minder per cm isolatie dan PUR- of resolplaten.

Bij een renovatie is het niet evident om goed te isoleren.

  • We kunnen langs buiten isoleren.
  • We kunnen langs binnen isoleren.
  • We kunnen de spouw/ruimte tussen de binnen- en buitenmuur isoleren.

Je kan via deze link de isolatiewaarde van een isolatiepakket berekenen.

De woning langs buiten isoleren is het beste. Indien dit goed gedaan wordt sluit de dakisolatie goed aan met de muurisolatie en deze op zijn beurt met het schrijnwerk van de ramen. Zo is er minimale kans op koudebruggen.

Dit is een grote investering. Ook is het niet overal mogelijk. Ofwel mag de gevel niet naar voren komen t.h.v. de straat of is de gevel te mooi of te onregelmatig om langs buiten in te pakken. Het is eventueel mogelijk de façade af te breken, een nieuw fundament te gieten voor de gevel die naar voren komt en ze terug op te metsen nadat een goed pak isolatie is geplaatst die gemakkelijk kan voldoen aan de strengste isolatienormen.

De woning langs binnen isoleren is vaak deels een enige optie. Maar hierbij is het extreem belangrijk dat hier secuur wordt gewerkt om koudebruggen en schimmel te voorkomen. Hierbij moet goed advies ingewonnen worden. De juiste isolatiematerialen moeten worden gebruikt en vooral de plaatsing van de damprem en/of het dampscherm moet zeer zorgvuldig worden geplaatst met de juiste tapes en lijmen. Dit kan zeker zelf gedaan worden, maar laat je goed informeren.

De spouw isoleren is een zeer gemakkelijke manier om de woning te isoleren. De dikte zal nooit aan de strengste isolatienormen kunnen voldoen, maar in combinatie met andere ingrepen kan deze ingreep zorgen voor een sterk verminderd energieverbruik. Dit kan je enkel laten doen. Dit moet ook erg zorgvuldig worden gedaan. Indien mogelijk, laat je de firma achteraf een warmtescan doen.

De spouw laten inspuiten met isolatiemateriaal (EPS parels of gesiliconeerde glaswol) is een ingreep de heel snel wordt “terugverdiend”.

De aansluiting van deze vorm van isolatie met de dakisolatie en het al dan niet hebben van een koudebrug is afhankelijk van hoe het dak is geïsoleerd.

Lichtinval, ramen en zonnewering

Verwarmen en koelen

Sanitaire installatie en regenwater

Elektrische installatie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.