KLIMAAT BEGRIJPEN

Hieronder vind je een reeks filmpjes waar ik a.d.h.v. een powerpoint uitleg geef over de klimaatcrisis

VIDEO'S

In deze video leg ik basisbegrippen uit.
Wat is het broeikaseffect? Wat is het versterkt broeikaseffect? Wat zijn fossiele brandstoffen? Wat is het albedo effect? Wat doen broeikasgassen? Wat zijn de voornaamste broeikasgassen?
Wat zijn de bronnen van antropogene(door de mens uitgestoten) broeikasgassen? Hoe verhouden ze zich t.o.v. elkaar? Hoe sterk zijn ze?
Wat is de relatie met temperatuur? Koolstof en koolstofdioxide, CO2 en CO2 equivalent, PPM of deeltjes per miljoen deeltjes. Het accumulatie effect.

Meer info op Youtube

In dit filmpje ga ik verder met de basis van klimaatverandering. Ik geef uitleg over milieu het weer en over de koolstofcyclus.